Opłaty likwidacyjne z polis to nic innego jak konsekwencje zerwania przedterminowej umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Niestety w znacznej większości przypadkach kwota jaką trzeba zapłacić  jest bardzo wysoka i może wynosić nawet 100% zainwestowanego kapitału. Polisy inwestycyjne (UFK), zwane również polisolokatą są jednym z najbardziej niebezpiecznych produktów na rynku. Oczywiście dla różnego rodzaju instytucji finansowych jest świetnym produktem do sprzedaży. Sprzedawcy z premedytacją naciągali klientów zapewniając bardzo duży zwrot środków z tzw „bezpiecznej lokaty”. Niestety nie informowali o możliwych konsekwencjach i ryzyku jakie wiąże się z przedterminowym zerwaniem polisolokaty.

Towarzystwa z jakimi walczymy to: AEGON, SKANDIA (VIENNA), AXA, GENERALI, EUROPA, OPEN LIFE, METLIFE, AVIVA, WARTA, ING, NORDEA PKO, GETIN

Zapewniamy brak poniesienia jakichkolwiek opłat przez klienta, to nasza kancelaria ponosi wszelkie koszty sądowe.

Skontaktuj się z nami +48 730 753 219 .